August 26th, 2015

Ori by fanpop.com

Stříbrná píseň - Bingo povídka

Všichni, kdo jste si ji chtěli přečíst, jste si ji už asi přečetli, ale propagace není nikdy dost a pořádek musí bejt. Takže v rámci Sosáckého klišé binga dost nečekaně vznikla...

Stříbrná píseň
Fandom: Hobit (mix knihy a filmu)
Rating: 12+
Shrnutí: "První svatba v Ereboru o jarním novoluní. Záblesk naděje po tolika temných letech. Všichni, co k nim upírají zrak, doufají, že jsou dobrým znamením. Znamením, že vše bude tak, jak má být."
Povídka volně navazuje na povídku Žalář a rozvíjí vztah Ori a Bofura.
Upozornění: genderswap, female Ori

Povídka je věnována Rye, Gwendolíně a neviathiel, které si přály romantické pokračování Žaláře. Jsem vám vděčná, že jste mě do toho navezly, protože jsem si to hrozně užila. Budu mít radost z každého, kdo si to s chutí přečte, a každý komentář, pípnutí či kudos budu milovat :)
Povídka se účastní Sosáckého klišé binga v kategorii Fyzická transformace. Bere ji dost nefantaskně - snad to projde ;)

Něco málo o psaní Stříbrné písněCollapse )